Beskyttelse af personlige oplysninger

Privatlivspolitik (14.08.2023)
Med følgende information vil vi gerne informere dig om behandlingen af dine personlige data af os og dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovene og især fra den generelle databeskyttelsesforordning (forordning (EU) 2016/679 - "GDPR").

1. Dataansvarlig og databeskyttelsesansvarlig
Dataansvarlig i henhold til Art. 4 VII GDPR er:
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Tel.: +49 (0)511 7404-0
Email: info@konicaminolta.eu
(Se vores Impressum)
Hvis du har spørgsmål om databeskyttelse, er du velkommen til at kontakte vores virksomheds databeskyttelsesansvarlige:
Dr. Frederike Rehker
Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH
Europaallee 17, 30855 Langenhagen
Tel.: +49 (0)511 7404-0
Email: dataprotection@konicaminolta.eu

2. Hvilke rettigheder har jeg som registreret?
Som registreret har du følgende rettigheder:
2.1 Indsigtsret (Art. 15 GDPR): Du har ret til at blive informeret om kategorierne af personoplysninger, der behandles, formålene med behandlingen, eventuelle modtagere eller kategorier af modtagere af dine personoplysninger og den planlagte opbevaringsperiode.
2.2 Ret til berigtigelse (Art. 16 GDPR): Du har ret til at anmode om berigtigelse eller fuldstændiggørelse af personoplysninger om dig, der er ukorrekte eller ufuldstændige.
2.3 Ret til sletning ("retten til at blive glemt") (Art. 17 GDPR): Du har ret til at anmode om øjeblikkelig sletning af dine personoplysninger. Især er vi forpligtet som dataansvarlig til at slette dine data i følgende tilfælde:
    - Dine personoplysninger er ikke længere nødvendige til de formål, de blev indsamlet til.
    - En behandling af dine personoplysninger fandt kun sted på grundlag af dit samtykke, som du nu har trukket tilbage, og der er intet andet retsgrundlag, der legitimerer en behandling af dine personoplysninger.
    - Du har gjort indsigelse mod en behandling, der er baseret på den legitime eller offentlige interesse, og vi kan ikke bevise, at der er legitime grunde til behandlingen.
    - Dine personoplysninger er blevet behandlet ulovligt.
    - Sletning af dine personoplysninger er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt.
    - Dine personoplysninger er blevet indsamlet i forbindelse med informationssamfundstjenester, der tilbydes i henhold til Art. 8 I GDPR.
   Bemærk, at retten til sletning er underlagt en begrænsning i følgende tilfælde, så sletning er udelukket:
    - Dine personoplysninger bruges til at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed.
    - Dine personoplysninger tjener til at opfylde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt.
    - Dine personoplysninger bruges til at udføre en opgave, der er i offentlighedens interesse eller i udøvelse af officiel myndighed, der er blevet tildelt os.
    - Dine personoplysninger tjener den offentlige interesse inden for folkesundhed.
    - Dine personoplysninger er nødvendige til arkiveringsformål i offentlighedens interesse, til videnskabelig eller historisk forskning eller til statistiske formål.
    - Dine personoplysninger tjener os til at fastslå, udøve eller forsvare juridiske krav.
2.4 Ret til begrænsning af behandling (Art. 18 GDPR): Du har også ret til at anmode om, at behandlingen af dine personoplysninger begrænses; i sådanne tilfælde vil dine personoplysninger blive udelukket fra enhver behandling. Denne ret gælder, hvis:
    - Du bestrider nøjagtigheden af dine personoplysninger, og vi skal verificere nøjagtigheden af dine personoplysninger.
    - Behandlingen af dine personoplysninger er ulovlig, og i stedet for at slette dine personoplysninger anmoder du om en begrænsning af behandlingen.
    - Vi ikke længere har brug for dine personoplysninger til at opfylde de specifikke formål, men du stadig har brug for disse personoplysninger til at fastslå, udøve eller forsvare juridiske krav.
    - Du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger, og det endnu ikke er blevet fastlagt, om dine eller vores legitime grunde vejer tungere.
2.5 Ret til dataportabilitet (Art. 20 GDPR): Du har ret til at modtage de personoplysninger, der vedrører dig, som du har givet os som dataansvarlig, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og til at overføre dem til en anden dataansvarlig. Endvidere har du også ret til at anmode om, at dine personoplysninger overføres fra os til en anden dataansvarlig, for så vidt dette er teknisk muligt.
   Kravene til anvendelsen af dataportabilitet er:
    - Dine personoplysninger behandles automatisk baseret på dit samtykke eller en kontrakt.
    - Dine personoplysninger tjener ikke til at opfylde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt.
    - Dine personoplysninger vil ikke blive brugt til at udføre en opgave, der er i offentlighedens interesse.
    - Dine personoplysninger tjener ikke til udførelsen af en opgave, der udføres i udøvelsen af en officiel myndighed, der er blevet tildelt os.
    - Udøvelsen af din ret må ikke forstyrre andres rettigheder og friheder.
2.6 Ret til indsigelse (Art. 21 GDPR): Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger på grundlag af din særlige situation. Dette gælder også profilering. Kravet er, at behandlingen er baseret på en legitim interesse fra vores side (Art. 6 I 1 lit. f GDPR) eller den offentlige interesse (Art. 6 I 1 lit. e GDPR).
   Endvidere kan du til enhver tid gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål eller profilering forbundet med sådan direkte markedsføring.
   Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger baseret på en legitim interesse, vil vi i hvert enkelt tilfælde kontrollere, om vi kan vise beskyttelsesværdige grunde, der vejer tungere end dine interesser og rettigheder og friheder. I tilfælde af at der ikke er beskyttelsesværdige grunde fra vores side, eller dine interesser samt rettigheder og friheder vejer tungere end vores egne, vil dine personoplysninger ikke længere blive behandlet. En undtagelse gøres, hvis dine personoplysninger stadig bruges til at fastslå, udøve eller forsvare juridiske krav.
   Hvis du gør indsigelse mod behandlingen af dine person

oplysninger til direkte markedsføringsformål eller profilering, for så vidt dette er forbundet med sådan direkte markedsføring, vil dine personoplysninger ikke længere blive behandlet til disse formål.
2.7 Ret til at indgive klage til tilsynsmyndigheden (Art. 77 GDPR): Du har også til enhver tid ret til at indgive klage til en tilsynsmyndighed, især til en tilsynsmyndighed i den medlemsstat, hvor du har bopæl, dit arbejdssted eller stedet for den påståede overtrædelse, hvis du mener, at behandlingen af personoplysninger, der vedrører dig, er i strid med databeskyttelsesreglerne.
   Adressen på den tilsynsmyndighed, der er ansvarlig for vores virksomhed, er:
   Barbara Thiel
   Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
   Prinzenstraße 5
   30159 Hannover
   Telefon 0511-120 4500
   Fax 0511-120 4599
   poststelle@lfd.niedersachsen.de

2.8 Ret til tilbagetrækning (Art. 7 GDPR): Hvis du har givet os samtykke til at behandle dine personoplysninger, kan du til enhver tid trække dette samtykke tilbage uden at angive årsager og på en uformel måde. Tilbagetrækning af samtykke påvirker ikke lovligheden af den behandling, der har fundet sted på grundlag af samtykket indtil tidspunktet for tilbagetrækningen.

3. Generel information om emnet "formål"
Som udgangspunkt er behandlingen af dine personoplysninger af os altid forbundet med et specificeret, eksplicit og legitimt formål, som allerede er defineret, før behandlingsaktiviteten påbegyndes, i overensstemmelse med princippet om formålsbegrænsning under Art. 5 I lit. b GDPR. I løbet af denne privatlivspolitik, når en behandlingsaktivitet nævnes, er en beskrivelse af det specifikke formål også inkluderet.

4. Generel information om emnet "retsgrundlag"
Vi behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med GDPR. Derfor er behandlingen af dine personoplysninger altid baseret på et retsgrundlag. Artikel 6 i GDPR definerer retsgrundlagene for behandling af personoplysninger.

4.1 Retsgrundlag for behandling af personoplysninger
   Samtykke
   Hvis vi indhenter dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger, vil behandlingen blive udført på retsgrundlaget Art. 6 I 1 lit. a GDPR. Følgende eksempel tjener til at tydeliggøre dette retsgrundlag: Du modtager reklame fra os via elektronisk post og/eller telefon og har givet dit forudgående samtykke.
   Kontrakt eller prækontraktuel foranstaltning
   Hvis behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for opfyldelsen af en kontrakt med dig eller for gennemførelsen af prækontraktuelle foranstaltninger truffet som svar på din anmodning, er retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger Art. 6 I 1 lit. b GDPR.
   Juridisk forpligtelse
   I tilfælde, hvor behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, er denne behandling baseret på Art. 6 I 1 lit. c GDPR.
   Vital interesse
   Hvis behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at beskytte dine vitale interesser eller en anden persons vitale interesser, udføres denne behandling i overensstemmelse med Art. 6 I 1 lit. d GDPR.
   Offentlig interesse
   I tilfælde, hvor vi behandler dine personoplysninger for at udføre en opgave, der er i offentlighedens interesse eller i udøvelse af officiel myndighed tildelt os, udgør Art. 6 I 1 lit. e GDPR retsgrundlaget.
   Legitim interesse
   Hvis behandlingen af personoplysninger er nødvendig for at beskytte en legitim interesse i vores virksomhed eller en tredjepart, og samtidig de registreredes interesser, grundlæggende rettigheder og friheder, der kræver beskyttelse af personoplysninger, ikke overvejer vores legitime interesse, tjener Art. 6 I 1 lit. f GDPR som retsgrundlag for behandlingen.

4.2 Retsgrundlag for behandling af særlige kategorier af personoplysninger
   Hvis vi i ekstraordinære tilfælde skal behandle særlige kategorier af personoplysninger, såsom:
    - Data om race eller etnisk oprindelse (f.eks. hudfarve eller specielle sprog),
    - Data om politiske holdninger (f.eks. partimedlemskaber),
    - Data om religiøse eller filosofiske overbevisninger (f.eks. medlemskab af en sekt),
    - Data om fagforeningsmedlemskab,
    - Genetiske data,
    - Biometriske data (f.eks. fingeraftryk eller fotografier),
    - Sundhedsdata (f.eks. identifikationsnumre for handicap),
    - Eller data om sexliv eller seksuel orientering
   behandles af dig, er denne behandling baseret på et af følgende retsgrundlag, som er defineret i Artikel 9 GDPR:
   Eksplicit samtykke
   Hvis du har givet os dit eksplicitte samtykke til behandlingen af de ovennævnte kategorier af personoplysninger, udgør dette retsgrundlaget for behandlingen i overensstemmelse med Art. 9 II lit. a GDPR.
   Udførelse af pligter i henhold til social sikring/beskyttelse og arbejdsret
   Hvis behandlingen af særlige kategorier af personoplysninger om dig er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse i henhold til social sikring/beskyttelse eller arbejdsret, er retsgrundlaget for denne behandling Art. 9 II lit. b GDPR.
   Beskyttelse af vitale interesser
   Hvis behandlingen af særlige kategorier af personoplysninger om dig er nødvendig for at beskytte dine vitale interesser eller en anden persons vitale interesser, udføres denne behandling i henhold til Art. 9 II lit. c GDPR.
   Offentligt kendte data
   I det omfang særlige kategorier af dine personoplysninger behandles, som tidligere er blevet offentliggjort af dig, er behandlingen af disse data baseret på Art. 9 II lit. e GDPR.
   Etablering / Udøvelse / Forsvar af juridiske krav
   I det omfang behandlingen af særlige kategorier af personoplysninger om dig tjener os til at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav, udgør Art. 9 II lit. f GDPR retsgrundlaget for behandlingen.
   Betydelig offentlig interesse
   Hvis behandlingen af særlige kategorier af personoplysninger om dig er nødvendig for at beskytte en betydelig offentlig interesse, der opstår fra EU- eller national lovgivning, er behandlingen baseret på Art. 9 II lit. g GDPR.
   Vurdering af personens arbejdsevne eller andre medicinske formål såsom sundhedspleje
   Hvis behandlingen af særlige kategorier af personoplysninger om dig opstår fra en EU- eller medlemsstatslov eller en kontrakt indgået med et medlem af en sundhedsprofession og udføres til forebyggende sundhedspleje, arbejdsmedicin, vurdering af en medarbejders arbejdsevne, medicinsk diagnose, pleje eller behandling inden for sundheds- eller socialområdet eller administration af systemer og tjenester inden for sundheds- eller socialområdet, er denne behandling baseret på Art. 9 II lit. h GDPR.
   Offentlig interesse inden for folkesundhed
   Hvis behandlingen af særlige kategorier af dine personoplysninger er nødvendig af hensyn til folkesundheden, herunder beskyttelse mod grænseoverskridende sundhedstrusler som pandemier, udføres denne behandling på retsgrundlaget Art. 9 II lit. i GDPR.
   Arkivformål, videnskabelige / historiske forskningsformål, statistiske formål
   Hvis behandlingen af særlige kategorier af personoplysninger om dig opstår fra en ret i EU eller en medlemsstat, som foreskriver behandling til arkiverings-, videnskabelige eller historiske forsknings- eller statistiske formål i offentlighedens interesse, er denne behandling baseret på Art. 9 II lit. j GDPR.

5. Generel information om emnet "opbevaringspligt og sletningsfrister"
Medmindre andet er angivet, sletter vi personoplysninger i overensstemmelse med Art. 17 GDPR eller begrænser deres behandling i overensstemmelse med Art. 18 GDPR. Udover de opbevaringsperioder, der er nævnt i denne privatlivspolitik, behandler og opbevarer vi kun dine personoplysninger, så længe dataene er nødvendige for at opfylde vores kontraktlige og juridiske forpligtelser. Personoplysninger, der

 ikke længere er nødvendige efter formålets opfyldelse, vil regelmæssigt blive slettet, medmindre yderligere behandling er nødvendig i en begrænset periode, hvilket kan skyldes andre lovligt tilladte formål. For at opfylde dokumentationsforpligtelser samt overholde lovbestemte opbevaringsforpligtelser i Tyskland, opbevares de nødvendige dokumenter i seks år i overensstemmelse med § 257 I Handelsloven (HGB) og i ti år i overensstemmelse med § 147 I i Tysk Skattelov (AO).

6. Generel information om emnet "videregivelse af personoplysninger"
Modtager af dine data
Vi sælger eller lejer ikke brugerdata som hovedregel. En overførsel til tredjeparter ud over det, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, vil kun finde sted, hvis dette er nødvendigt for behandlingen af den respektive anmodede tjeneste. Til dette formål arbejder vi sammen med tjenesteudbydere inden for områderne markedsføring, salg, IT, logistik og personale, blandt andre. Vi vælger disse tjenesteudbydere ekstremt omhyggeligt. I andre tilfælde overfører vi data til anmodende offentlige myndigheder. Dette sker dog kun, hvis der er en juridisk forpligtelse til at gøre det, for eksempel hvis der findes en retskendelse.

Steder for behandlingen af dine personoplysninger
Som hovedregel behandler vi dine data i Tyskland og i andre europæiske lande (EU/EEA). Hvis dine data behandles i lande uden for Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (dvs. i såkaldte tredjelande), vil dette kun finde sted, hvis du har givet udtrykkeligt samtykke til det, hvis det er foreskrevet ved lov, eller hvis det er nødvendigt for vores tjenesteydelser til dig. Hvis vi i disse undtagelsestilfælde behandler data i tredjelande, vil dette blive gjort ved at sikre, at visse foranstaltninger træffes (dvs. på grundlag af en tilstrækkelighedsafgørelse fra EU-Kommissionen eller ved at præsentere passende garantier i henhold til Art. 44ff. GDPR).

7. Cookies
7.1 Generel information om emnet "cookies"
Vi bruger cookies på vores portal. Cookies er små tekstfiler, der gemmes på din harddisk i overensstemmelse med den browser, du bruger, og hvorigennem visse oplysninger overføres til den hjemmeside, der sætter cookien. Mange af de cookies, vi bruger, slettes efter browser-sessionens afslutning (såkaldte session cookies). Andre cookies forbliver på din enhed og gør det muligt for os at genkende din browser ved dit næste besøg (vedvarende cookies).
Cookies bruges på vores hjemmeside til forskellige formål. For en bedre oversigt er hver cookie tildelt en af følgende kategorier:
   Teknisk nødvendige
   Cookies, der tilhører denne kategori, er nødvendige for at sikre den grundlæggende funktionalitet og/eller sikkerhed af denne hjemmeside.
   Funktionalitet
   Cookies i denne kategori bruges til at øge brugerkomforten, f.eks. ved at gemme præferencer som sprogindstillinger, tekststørrelsesjusteringer, brugernavne eller lokale indstillinger.
   Markedsføring
   Disse cookies bruges af annoncører til at vise annoncer, der er relevante for deres målgrupper.
   Ydeevne og analyse
   Denne type cookie bruges til at hjælpe os med at analysere brugen af hjemmesiden for at måle og forbedre ydeevnen.
   I indstillingerne for den browser, du bruger, har du mulighed for at afvise accept af cookies eller f.eks. begrænse denne afvisning til cookies fra andre parter, såkaldte tredjepartscookies. Dog kan de browserindstillinger, du har foretaget, betyde, at du muligvis ikke kan bruge alle funktionerne på vores hjemmeside i deres fulde omfang.
   Her finder du yderligere information om administration af cookies til tilsvarende browsere:
   - Internet Explorer
   - Google Chrome
   - Firefox

8. I hvilken kontekst behandles mine personoplysninger?
8.1 Behandlingsaktivitet – Content Management System / Kentico
   Til vores portal bruger vi Content Management Systemet (kort: CMS) kaldet Kentico. Kentico drives af virksomheden Kentico software s.r.o, Nové sady 996/25, 602 00 Brno, Tjekkiet. CMS'et bruges til at præsentere og administrere hjemmesider, online butikker, intranet eller andre virksomhedshjemmesider. Vi bruger Kentico Xperience 12 som CMS, som er hostet on-premise i Konica Minolta Datacenter Germany. Det gør det muligt for os at oprette portalindhold og distribuere det til portalerne for vores datterselskaber og partnerfirmaer via definerede workflows. Vi har forbundet Kentico med vores SDL oversættelsesstyringsplatform for at starte oversættelser direkte fra Kentico og muliggøre automatisk distribution af disse oversættelser til vores datterselskabers og partneres hjemmesider.
   I løbet af brugen af CMS'et indsamler vi aktivitetsdata fra alle besøgende på vores portaler i anonym form. Når besøgende på vores portaler identificerer sig, f.eks. Log-In eller ved at udfylde en kontaktformular, knyttes disse oplysninger til deres e-mailadresse.
   Portalen gør det muligt for kunder at
   - Købe produkter og tjenester
   - Oprette serviceanmodninger
   - Indgive krav
   - Registrere måleraflæsninger
   - Vedligeholde brugerdata og adresser
   - Vedligeholde produktplaceringsoplysninger
   gennem en forbindelse med vores interne KM ERP og andre backend-systemer. Følgende data behandles af disse tjenester:
     - Titel
     - Fornavn
     - Efternavn
     - E-mailadresse
     - Firmanavn
     - Fakturerings- og leveringsadresse
     - Mobiltelefon
     - IP-adresse
     - Købshistorik
     - Fakturahistorik
     - Servicekaldhistorik
   Disse data er nødvendige for driften af vores portalydelser og vil blive gemt, så længe et kundeforhold eksisterer og i overensstemmelse med de gældende lovbestemte opbevaringsperioder.
   Som en del af den tekniske implementering af de enkelte funktioner i CMS'et sætter Kentico cookies. Yderligere information om emnet cookies findes under "7. Cookies".
   Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger inden for rammerne af de besøgsaktiviteter, der indsamles inden for brugen af Kentico, er vores legitime interesse i henhold til Art. 6 I 1 lit. f GDPR. Vores legitime interesse her er at sikre driften og sikkerheden af vores portaler.
   Yderligere oplysninger om databeskyttelse hos Kentico findes på følgende adresse: https://kenticocloud.com/privacy
8.2 Behandlingsaktivitet – Webanalyse
   8.2.1 Usercentrics
   På vores portal bruger vi Usercentrics Consent Management Platform. Dette er et samtykkestyringsværktøj baseret på JavaScript. Med hjælp af dette værktøj kan vi give besøgende på vores portal både et overblik over de væsentlige softwareløsninger, der anvendes, og muligheden for at beslutte om brugen af eventuelle andre softwareløsninger, der kræver forudgående samtykke. Desuden tilbyder platformen den besøgende muligheden for at trække et givet samtykke tilbage til enhver tid uden at angive årsager og dermed forhindre fremtidig behandling af personoplysninger af den respektive softwareløsning. Desuden kan vi med hjælp af platformen opfylde kravet fra GDPR om samtykkestyring, som blandt andet giver mulighed for at bevise, at der er givet eller ikke givet samtykke.
   I forbindelse med brugen af Usercentrics Consent Management Platform kan følgende data behandles, blandt andet:
     - Samtykkedata
       o Samtykke-ID
       o Samtykkestatus (Opt-in, Opt-out)
       o Samtykketidspunkt
     - Sprog på samtykkebanneret
     - Version af banneret
     - Enhedsdata (http Agent, http Referrer)
   Brug af Usercentrics Consent Management Platform og den tilknyttede behandling af personoplysninger tjener til at opfylde juridiske forpligtelser i henhold til Art. 6 I 1 lit. c GDPR. Således er brugen af platformen nødvendig både for at overholde forpligtelsen til at give dokumentation i henhold til Art. 5 II GDPR og den juridiske forpligtelse, der følger af dommen "ECLI:EU:C:2019:801" fra EU-Domstolen og den tilknyttede dom "I ZR 7/16" fra den tyske føderale domstol, ifølge hvilken § 15 III

 1 i den tyske telemedielov (TMG) skal fortolkes i forhold til Art. 5 III 1 i direktiv 2020/58/EF på en sådan måde, at tjenesteudbyderen kun må bruge cookies til at oprette brugsprofiler til reklame- eller markedsforskningsformål med brugerens samtykke.
   Sletning af dine personoplysninger i forbindelse med brugen af Usercentrics Consent Management Platform vil finde sted, så snart de ikke længere er nødvendige for at opfylde formålet. I tilfælde af tilbagetrækning af samtykke opbevarer vi oplysningerne om tilbagetrækningen i tre år. Opbevaringen skyldes på den ene side ansvarlighed i henhold til Art. 5 II GDPR. Perioden for denne begrænsning begynder i henhold til § 199 BGB ved udgangen af det år, hvor kravet opstod. Således begynder forældelsesfristen ved udgangen af den 31. december i det år, hvor tilbagetrækningen fandt sted, og slutter tre år senere den 31. december kl. 00:00.
   8.2.2 Behandlingsaktivitet - Google Analytics
   Sidste GA-beskrivelse (også i BEU-standard privatlivspolitik):
   Vi bruger Google Analytics-tjenesten på vores hjemmeside. Dette er en webanalysestjeneste leveret af Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (herefter: Google). Vi bruger Google Analytics til at analysere og regelmæssigt forbedre brugen af vores hjemmeside. De opnåede statistikker gør det muligt for os at forbedre vores tjenester og gøre dem mere interessante for dig som bruger.
   Inden for brugen af Google Analytics sættes cookies på din enhed, som gør det muligt at analysere dit besøg / din brug af vores hjemmeside. Yderligere oplysninger om emnet cookies findes under "7. Cookies".
   Du kan nægte brugen af cookies ved at vælge de relevante indstillinger i din browser, men vær opmærksom på, at hvis du gør dette, kan du muligvis ikke bruge den fulde funktionalitet af denne hjemmeside. Derudover kan du forhindre indsamlingen af de data, der genereres af cookien og relateret til din brug af hjemmesiden (inklusive din IP-adresse) samt den videre behandling af disse data af Google ved at downloade og installere browserpluginet tilgængeligt under følgende link (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de).
   På vegne af operatøren af denne hjemmeside vil Google bruge de modtagne oplysninger til at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om hjemmesideaktivitet og levere andre tjenester relateret til hjemmesideaktivitet og internetbrug til hjemmesideudbyderen.
   De data, der gemmes i cookies om dit besøg og brug af vores hjemmeside, kan blive overført til Googles servere. På grund af den aktiverede anonymiseringsfunktion er din IP-adresse dog allerede forkortet inden for Den Europæiske Union eller Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, før den overføres til Google. Desuden vil den IP-adresse, der overføres af din browser, ikke blive sammenkørt med andre data fra Google. På grund af Googles placering kan overførslen af dine personoplysninger til Google udgøre en overførsel til tredjelande. En overførsel til tredjelande er en overførsel af personoplysninger til en destination i et land, der hverken er i Den Europæiske Union eller i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. I et sådant land, for så vidt EU-Kommissionen ikke har klassificeret dette land som et sikkert tredjeland i henhold til Art. 45 i GDPR, er der ikke et tilstrækkeligt niveau af databeskyttelse, og beskyttelsen af dine data er ikke garanteret. Dette fører til manglende håndhævelighed af dine registrerede rettigheder og muligvis til uforholdsmæssig adgang til dine personoplysninger fra statslige myndigheder.
   Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger inden for brugen af Google Analytics er dit samtykke i henhold til Art. 6 I 1 lit. a GDPR. En potentiel overførsel af dine personoplysninger til tredjelande inden for brugen af Google Analytics (tredjelandsoverførsel) finder udelukkende sted på grundlag af en tilstrækkelighedsafgørelse fra EU-Kommissionen for tredjelandet, en passende garanti eller en betingelse i henhold til Art. 49 GDPR. I dette tilfælde er den potentielle overførsel af dine personoplysninger baseret på dit samtykke i henhold til Art. 49 I lit. a GDPR. Oplysninger om din ret til tilbagetrækning findes under punkt 2.8 "Ret til tilbagetrækning (Art. 7 GDPR)" i denne privatlivspolitik.
   På vegne af udbyderen af denne hjemmeside vil Google bruge de opnåede oplysninger til at evaluere din brug af hjemmesiden, udarbejde rapporter om hjemmesideaktivitet og levere andre tjenester relateret til hjemmesideaktivitet og internetbrug til hjemmesideudbyderen.
   For mere information om Googles brugsvilkår og databeskyttelse, besøg https://www.google.com/analytics/terms/de.html eller https://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

8.2.3 Behandlingsaktivitet – Microsoft Clarity
   1. Microsoft Clarity
   Denne hjemmeside bruger funktioner fra webanalysestjenesten Microsoft Clarity. Udbyderen er Microsoft Ireland Operations Ltd., One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Irland (herefter: Microsoft).
   Microsoft Clarity leverer statistik over brugen af hjemmesiden, sessionoptagelser og heatmaps, der hovedsageligt oprettes gennem sporing af musebevægelser. Microsoft Clarity vil bruge de behandlede oplysninger til at evaluere brugen af vores hjemmeside, udarbejde rapporter om hjemmesideaktivitet og levere andre tjenester relateret til brugen af hjemmesiden. Derfor bruger vi Microsoft Clarity til at analysere og regelmæssigt forbedre brugeradfærden på vores hjemmeside, og med hjælp af de opnåede statistikker kan vi gøre vores tilbud mere interessante og brugervenlige for dig som bruger.
   Indsamlingen af dine brugerdata sker via cookies, som sættes på din enhed og gør det muligt at analysere besøget på vores hjemmeside. For mere information om cookies, se "7. Cookies" i denne privatlivspolitik.
   Vi vil behandle følgende data med Microsoft Clarity:
     - Unik bruger-ID
     - Dato og tidspunkt for besøg
     - IP-adresse
     - Positionsdata
     - Session ID
     - Brugeradfærd
       o Interaktionsdata
       o Musebevægelser
       o Klik
       o Scroll-aktivitet
   Sletning af data, der behandles på brugerniveau i Microsoft Clarity, finder sted automatisk efter 13 måneder. Tekstfelter, såsom kontaktformularer, undersøgelser eller søgefelter maskeres i skærmoptagelserne, så de indtastninger, du foretager, ikke registreres. Personoplysninger indtastet i vores onlineformularer behandles derfor ikke af Microsoft Clarity.
   I særlige tilfælde kan dine personoplysninger på grund af Microsofts hovedkvarter blive overført til USA og dermed overført til et såkaldt tredjeland. En overførsel til et tredjeland er en overførsel af personoplysninger til en destination i et land, der hverken er i Den Europæiske Union eller i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Microsoft Corporation er certificeret under DPF, så GDPR-standarden for databeskyttelse gælder for disse overførsler.
   Retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger inden for brugen af Microsoft Clarity er dit samtykke i henhold til Art. 6 I lit. a GDPR. Oplysninger om din ret til tilbagetrækning findes under punkt "2.8 Ret til tilbagetrækning (Art. 7 GDPR)" i denne privatlivspolitik.

9. Konica Minolta Global Policy
   Til den globale persondatabeskyttelse | KONICA MINOLTA