Vilkår og Betingelser

Betingelser for brug af e-handelsplatformen

Følgende bestemmelser (herefter kaldet "Vilkår og betingelser”) gælder for brugen af e-handelsplatformen (herefter kaldet "Platformen") og alle platformsbaserede transaktioner.
 

Afsnit 1 – Adgang til platformen
 

(1)  Platformen er hosted af Konica Minolta Business Solutions Europe GmbH, Europaallee 17, 30855 Langenhagen, Tyskland (værtsudbyderen).
(2)  Platformen administreres i det enkelte land af Konica Minolta-gruppen, som er angivet i det respektive påtryk (serviceudbyderen).
(3)  Platformen er udelukkende forbeholdt til brug af Konica Minoltas aktuelle distributører, forhandlere og slutkunder (samlet kaldet "Kunderne" i det følgende).
(4)  Platform er tilgængelig uden beregning, medmindre andet er angivet. Eventuelle udgifter eller andre omkostninger, der opstår som følge af eller er relateret til brugen af platformen (dvs. til internetbrug, selvadministration eller køb af nødvendig hardware eller software), betales af kunden.
(5)  Konica Minolta forbeholder sig retten til når som helst og efter eget skøn helt eller delvist at afslutte eller ændre de tjenester, der leveres af platformen.
(6)  Konica Minolta kan ikke holdes ansvarlig for manglende tilgængelighed af platformen eller dele deraf når som helst, uanset årsag eller varighed.
 
Afsnit 2 – Brug af platformen
 

(1)  Konica Minolta leverer på anmodning de adgangsdata, som er nødvendige for at bruge platformen, til kunden. Anmodningen skal sendes til det Konica Minolta-driftsselskab, som kunden har et kontraktligt forhold til. 
(2)  Konica Minolta kan afvise, midlertidigt suspendere/blokere eller tilbagekalde adgangen til platformen efter eget skøn.
(3)  Konica Minoltas slutkunder er ikke berettigede til at distribuere de produkter og tjenester, der kan købes via platformen. De må udelukkende levere produkterne og tjenesterne til interne eller afdelingsrelaterede formål.
(4)  Kunden er eneansvarlig for at opbevare sine adgangsoplysninger (f.eks. adgangskoder og/eller andet konto-id) sikkert. Kunden skal øjeblikkeligt informere Konica Minolta-driftsselskabet om enhver uautoriseret brug af adgangsdataene eller kontoen.
(4)  Kunden er forpligtet af enhver ordre, der afgives via platformen ved hjælp af vedkommendes adgangsdata, og er eneansvarlig for alle aktiviteter, der foregår på vedkommendes konto.
 
Afsnit 3 – Vilkår og betingelser for ordrer og transaktioner
 

(1)  Præsentationen af de produkter og tjenester, som kan bestilles via platformen, udgør ikke et juridisk bindende tilbud, men derimod et onlinekatalog uden forpligtelse. Ved at klikke på bestillingsknappen afgiver kunden et bindende tilbud på de varer, som indkøbskurven indeholder.
(2)  Når kunden modtager en (elektronisk) ordrebekræftelse fra Konica Minolta (ikke kun en bekræftelse på ordremodtagelse!), bliver det bindende tilbud til en juridisk bindende kontrakt.
(3)  Kontrakten er underlagt de kontraktlige aftaler og regler, der eksisterer mellem driftsselskabet i Konica Minolta-gruppen og den respektive kunde. Medmindre sådanne kontraktlige aftaler og regler indeholder særlige bestemmelser, finder bestemmelserne i den lov/lovgivning, der fremgår af aftalen, anvendelse.
 
Afsnit 4 – Endelige bestemmelser
 

(1)  Konica Minolta forbeholder sig retten til efter eget skøn at ændre, revidere, foretage tilføjelser til og fjerne enhver del af disse vilkår og betingelser fra tid til anden. I tilfælde af ændringer finder de vilkår og betingelser, som er gældende for kunden på ordretidspunktet, anvendelse.
(2)  Disse vilkår og betingelser samt spørgsmål vedrørende deres gyldighed, indhold og implementering er underlagt den lov/lovgivning, som kunden og det respektive Konica Minolta-selskab har aftalt i deres i forvejen eksisterende kontraktlige forhold.
(3)  Hvis en bestemmelse i disse vilkår og betingelser er ugyldig eller uigennemførlig, vil de resterende bestemmelser eller den resterende del af bestemmelsen fortsat være gældende. Enhver sådan ugyldig bestemmelse erstattes af en anden bestemmelse, der opfylder formålet med den tidligere bestemmelse samt disse vilkår og betingelser.